Excel Verilerin Düzenlenmesi – Formüllerin Tablo Formatı ile Çoğaltılması

Normalde formülleri kenarından çekerek çoğaltmayı bir çok Excel kullanıcısı bilir. Fakat bizim yerimize, formülleri Excel çoğaltsın, yeni gelecek verileri de bütün işlemleri yerleştirsin, grafikleri yeni gelen verilere göre düzenlesin, tabloyu ilgi çekici şekilde biçimlendirsin istersek, verilerimizi tablo formatına dönüştürmemiz gerekir. Bu videoda tablo formatı ile formüllerin nasıl çoğaldığı anlatılmıştır.

Bilgi paylaştıkça çoğalır.

GELECEK Burada, MAKROBİM Bilgisayar

Makrobim Bilgisayar Kursu

İleri Excel Kursu